บ้านฟื้นฟูจิตใจของคณะอุร์สุลิน


ในปัจจุบัน คณะอุร์สุลินแห่งสหภาพโรมัน ประเทศไทย มีสถานที่สำหรับเข้าเงียบ 3 แห่ง สำหรับใช้เข้าเงียบประจำปีของซิสเตอร์คณะอุร์สุลิน ทั้งยังเปิดให้บริการแก่ให้ผู้สนใจที่ประสงค์จะเข้าเงียบ ทั้งที่เป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคลด้วย ดังนี้


1 บ้านดอยเรยีนา, ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดบ้านดอยเรยีนาได้ที่

โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่
เลขที่ 166 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์, โทรสาร 053-281838

reginacommunity@gmail.com

 

 

2 สันติวนา, เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ http://www.santiwana.org/

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสันติวนาได้ที่

คุณพ่อวิชัย โภคทวี

53/2 ซอยวัดเวฬุวนาราม18 หมู่ 5 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-928-5696
admin@santiwana.org

 

3 บ้านเพชรสำราญ, หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดบ้านเพชรสำราญได้ที่

125 ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร. 0-3251-1774, 08-6013-9646
Rat2489@hotmail.com

 

4 สวนเจ็ดริน

เมื่อรัฐเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดิมดำเนินกิจการหอพักนักศึกษาร่วมกับเยสุอิต ตามคำเชิญชวนของพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลเชียงใหม่ โดยซื้อที่ดินผืนติดกัน และต่อมาคณะได้ยุติการดำเนินงานกิจการหอพักนักศึกษา และอนุญาตให้คณะเยสุอิตใช้สถานที่เพื่อการภาวนา และการเข้าเงียบ ปัจจุบันคณะเยสุอิตเป็นดูแลและบริหารจัดการให้การเข้าเงียบแก่บุคคลทั่วไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสวนเจ็ดรินได้ที่: www.thesevenfountains.org

 

ที่พึ่งแห่งแรกที่ลูกพึ่งได้เสมอ
คือ การภาวนาวิงวอนขอ
พระเยซูคริสตเจ้า

- อัญจลา เมริซี -